บขส. อุบลราชธานี ไป บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

รถทัวร์ บขส. อุบลราชธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง ของรถทัวร์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: อุบลราชธานี จุดจอด: บขส. อุบลราชธานี
  • จุดลงรถ: ลำปาง จุดจอด: บขส. ลำปาง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เป็นผู้กำหนด

เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

เวลารถออกเวลาถึงประมาณราคาตั๋วประมาณประเภทรถ
12:4503:40 +1d838ม.4 พ
15:4506:10 +1d838ม.4 พ
17:4508:10 +1d838ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส. อุบลราชธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *