บขส. ร้อยเอ็ด ไป บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ บขส. ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก ของรถทัวร์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ร้อยเอ็ด จุดจอด: บขส. ร้อยเอ็ด
  • จุดลงรถ: พิษณุโลก จุดจอด: บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เป็นผู้กำหนด

เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

เวลารถออกเวลาถึงประมาณราคาตั๋วประมาณประเภทรถ
15:3023:45 454ม.4 พ
18:4002:30 +1d454ม.4 พ
20:4004:30 +1d454ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส. ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *