บขส. จันทบุรี ไป บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ บขส. จันทบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จันทบุรี
  • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. กำแพงเพชร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เป็นผู้กำหนด

เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

เวลารถออกเวลาถึงประมาณราคาตั๋วประมาณประเภทรถ
17:3004:25 +1d666ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส. จันทบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *