แม่สอด-หล่มสัก(พิเศษ)

เพชรประเสริฐ . แม่สอด-หล่มสัก(พิเศษ)

เพชรประเสริฐ เส้นทาง แม่สอด-หล่มสัก(พิเศษ) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
  • ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
  • จุดจอด ต.ลานหอย
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
  • จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่