เชียงใหม่-บึงกาฬ

เพชรประเสริฐ . เชียงใหม่-บึงกาฬ

เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่-บึงกาฬ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอด อ.นครไทย
 • ท่าด่านซ้าย
 • ท่าภูเรือ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
 • จุดจอดวังสะพุง
 • จุดจอดนากลาง
 • จุดจอดหนองบัวลำภู
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอด อ.พังโคน
 • จุดจอด อ.วานรนิวาส
 • จุดจอดคำตากล้า
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่