บขส. จ.อุบลราชธานี ไป บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: อุบลราชธานี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • จุดลงรถ: เชียงใหม่ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

*** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด ***

** เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 เพื่อเป็นตัวอย่าง แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้ **

ค้นเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2566

###เวลาออกเวลาถึงราคาตั๋วประมาณมาตรฐาน
เพชรประเสริฐ12:4505:00 +1d932ม.4 พ
เพชรประเสริฐ15:4507:20 +1d932ม.4 พ
เพชรประเสริฐ17:4509:20 +1d932ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก อุบลราชธานี ไป บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต)

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่3อาเขต ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่