บขส. จ.อุตรดิตถ์ ไป บขส. จ.อุบลราชธานี

รถทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • จุดลงรถ: อุบลราชธานี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

*** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด ***

** เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 เพื่อเป็นตัวอย่าง แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้ **

ค้นเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2566

###เวลาออกเวลาถึงราคาตั๋วประมาณมาตรฐาน
เพชรประเสริฐ16:0005:00 +1d699ม.4 พ
เพชรประเสริฐ20:0009:00 +1d699ม.4 พ
เพชรประเสริฐ22:5011:30 +1d699ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส.อุตรดิตถ์ ไป บขส.อุบลราชธานี

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง อุตรดิตถ์ – อุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

–ads–