มุกดาหาร-แม่สอด

เพชรประเสริฐ . มุกดาหาร-แม่สอด

เพชรประเสริฐ เส้นทาง มุกดาหาร-แม่สอด ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
 • จุดจอด อ.คำชะอี
 • จุดจอด อ.หนองสูง
 • จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
 • จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง
 • จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
 • จุดจอด อ.เชียงยืน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่