บขส. จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไป จุดจอด อ.พังโคน จ.สกลนคร

รถทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไปยัง จุดจอด อ.พังโคน จ.สกลนคร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ: สกลนคร จุดจอด: จุดจอด อ.พังโคน

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

*** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด ***

** เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 เพื่อเป็นตัวอย่าง แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้ **

ค้นเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2566

###เวลาออกเวลาถึงราคาตั๋วประมาณมาตรฐาน
เพชรประเสริฐ01:0008:50 525ม.4 พ
เพชรประเสริฐ22:5006:20 +1d525ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไป พังโคน จ.สกลนคร

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง พิษณุโลก 2 – พังโคน ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่