บขส. จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไป บขส. จ.บึงกาฬ

รถทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ: บึงกาฬ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

*** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด ***

** เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 เพื่อเป็นตัวอย่าง แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้ **

ค้นเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2566

###เวลาออกเวลาถึงราคาตั๋วประมาณมาตรฐาน
เพชรประเสริฐ22:5008:25 +1d596ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส.พิษณุโลก 2 ไป บขส.บึงกาฬ

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง พิษณุโลก 2 – บึงกาฬ ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่