บขส. จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ไป จุดจอด ต.ลานหอย จ.สุโขทัย

รถทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ไปยัง จุดจอด ต.ลานหอย จ.สุโขทัย ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ขอนแก่น จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
  • จุดลงรถ: สุโขทัย จุดจอด: จุดจอด ต.ลานหอย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

*** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด ***

** เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2566 เพื่อเป็นตัวอย่าง แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้ **

ค้นเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2566

###เวลาออกเวลาถึงราคาตั๋วประมาณมาตรฐาน
เพชรประเสริฐ21:0004:40 +1d468ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส.ขอนแก่น 3 ไป จุดจอด ต.ลานหอย จ.สุโขทัย

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง ขอนแก่น – ลานหอย ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่