จองตั๋วรถทัวร์ สุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ – หลังสวน ละแม จ.ชุมพร

Pinterest

จองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ – ชุมพร จุดจอด หลังสวน ละแม

สรุวรรณนทีขนส่ง รถทัวร์ร่วมบขส. เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – หลังสวน , ละแม จ.ชุมพร โดยจองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีผ่านเวบ จ่ายค่าตั๋วที่ 7-eleven หรือ บัตรเครดิต

จองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่งกรุงเทพ-หลังสวน-ละแมชุมพรตารางเดินรถสุวรรณนทีขนส่งที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

สาย 990     กรุงเทพฯ-ชุมพร
สาย 89     กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
สาย 89     กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
สาย 89     กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
สาย 89     กรุงเทพฯ-ละแม
สาย 89     กรุงเทพฯ-หลังสวน
สาย 89     กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม
สาย 990     ชุมพร-กรุงเทพฯ
สาย 89     ละแม-กรุงเทพฯ
สาย 89     ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ
สาย 89     ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
สาย 89     ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ
สาย 89     สวี-กรุงเทพฯ
สาย 89     สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ
สาย 89     หลังสวน-กรุงเทพฯ
สาย 89     หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ

ราคาตั๋ว ตารางเดินรถสุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ หลังสวน ละแม ชุมพร คร่าวๆ

กรุงเทพ – หลังสวน – ละแม ชุมพร

09:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม         ป.1     .. ราคาตั๋ว     374 บาท
12:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
20:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
21:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
22:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม         วีไอพี 32      .. ราคาตั๋ว     437 บาท
22:00 น. | กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม         วีไอพี 24      .. ราคาตั๋ว     582 บาท

ละแม – หลังสวน – ชุมพร

08:25 น. | ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
12:20 น. | หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
20:25 น. | ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ         วีไอพี 24      .. ราคาตั๋ว     582  บาท

ตรวจสอบแบบ Real Time ที่ >>> จองตั๋วที่นี่ – ค้นหาเที่ยวรถ

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066

สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)     จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)     สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-7754-5151

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)     สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)     สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535

ติดตามข่าวจองตั๋วรถทัวร์ บน Facebook คลิกที่นี่!!
ส่งข่าวจองตั๋วรถทัวร์นี้ เข้า Line

บริษัททัวร์ที่อาจสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>