จองตั๋วรถตู้ เปรมประชาขนส่ง เชียงใหม่ – แม่ฮองสอน

Pinterest

จองตั๋วรถตู้ เปรมประชาขนส่ง จองเลย เส้นทาง เชียงใหม่ – แม่ฮองสอน ไปกลับ

จองตั๋วรถตู้ บ.เปรมประชาขนส่ง ได้แล้ววันนี้ เส้นทางที่เปิดจองตั๋วรถตู้เปรมประชาขนส่ง คือ เชียงใหม่ – แม่ฮองสอน ใครจะเดินทางไปเที่ยวปาย แม่ฮองสอน สามารถจองตั๋วได้นะครับ

จองตั๋วรถตู้เปรมประชาขนส่ง-แม่ฮองสอน-เชียงใหม่

การจองตั๋วเปรมประชาขนส่งทำได้โดยจองตั๋วผ่านเวบแห่งนี้ แล้วจ่ายเงินค่าตั๋วที่ 7-eleven หรือ บัตรเครดิต จากนั้นก็นำหลักฐานการจ่ายเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋ว บ.เปรมประชาขนส่งด่านล่างครับ

จุดผ่านใหญ่ๆ จะขึ้นรถที่เชียงใหม่ ก็บขส. อาเขต ส่วน ที่แม่ฮองสอนก็ บขส.แม่ฮองสอน จุดจอด อ.ปาย ก็มีเบอร์ติดต่ออยู่ครับ

เส้นทางรถตู้เปรมประชาขนส่ง

สาย 170     ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย 612     ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
สาย 612     ปาย-เชียงใหม่
สาย 612     ปาย-แม่ฮ่องสอน
สาย 123     พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
สาย 2201     พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
สาย 123     พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
สาย 612     เชียงใหม่-ปาย
สาย 612     เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
สาย 612     เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
สาย 2201     เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
สาย 123     เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
สาย 170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง
สาย 170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
สาย 170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
สาย 170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
สาย 5     เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
สาย 123     เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
สาย 5     แม่สะเรียง – เชียงใหม่
สาย 5     แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
สาย 170     แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย 170     แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
สาย 170     แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
สาย 170     แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย 612     แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
สาย 612     แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
สาย 5     แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

จุดรับตั๋ว / เคาน์เตอร์เช็คอิน / เบอร์โทร

จุดจอด อ.ปาย     จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน     ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

ติดตามข่าวจองตั๋วรถทัวร์ บน Facebook คลิกที่นี่!!
ส่งข่าวจองตั๋วรถทัวร์นี้ เข้า Line

บริษัททัวร์ที่อาจสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>